Ron Hubert

Specialiteit: Human Development

Ron Hubert

Muidergouw 2

1351 PA Almere

Mobiel    +31 (0)65 32 34 778

Kantoor  +31 (0)36 53 15 637

ron@one-tribe.nl

 

One-Tribe France

Qua Pounsugou

04310 Peyruis

France

Portable +31 65 32 34 778

Bureau +3 16 53 15 637

ron@one-tribe.nl

 

 

 

Human Development heeft vele invalshoeken.

 

Je als mens of beroepsbeoefenaar ontwikkelen kan op vele niveaus.

Als we over kennis praten, hebben we het over de ontwikkeling op het niveau van het 'hoofd'.

Bij technische vaardigheden vindt de ontwikkeling meestal plaats op het niveau van de handen in combinatie met het hoofd.

Bij eigen beweegredenen, motivatie, wensen, eisen en behoeften 'praten' we op het niveau van het hart.

Een stevig fundament onder je voeten heeft betrekking op de "fit" tussen de persoon en zijn/haar omgeving, het stevig in je schoenen staan.

 

Ontwikkel je alleen het hoofd en de handen, dan kun je wel eens omvallen als het spannend wordt.

Stevigheid zit niet alleen in je hoofd, het zit ook in je voeten.

Daarom is het ontwikkelen van mensen iets dat op alle niveaus tegelijkertijd plaats moet vinden.

 

De mens als geheel in beweging krijgen en ontwikkelen in de gewenste richting.

 

Dat kan onder meer door:

 

Trainingen

 

Trainingen zijn het meest succesvol als de deelnemers antwoord krijgen op de vragen:"Wat heb ik hier zelf aan?" en "Hoe kan ik dit toepassen zonder mijzelf rigoureus te veranderen?"

De trainer heeft niet alle kennis in pacht, maar mobiliseert de aanwezige kennis en ervaring vanuit de deelnemers en daagt "waarheden" uit.

De kernthema's zijn altijd:

Wat doe ik?

Waarom doe ik dat zo? En

Hoe kan dat anders/beter?

Van volger tot initiatiefnemer.
Minder theorie en meer doen!

Interval training voor een optimale koppeling van theorie en praktijk.
Geen vrijblijvendheid.
Stevigheid en vaardigheden
Ontwikkeling en vooruitgang, ook onder zware omstandigheden. Als het gemakkelijk gaat, kan iedereen het.
Grip krijgen op jezelf en je veranderende omgeving.

Coachen / Begeleiding

 

Coachen is feitelijk begeleiden. Vaak gaat het bij coachen in eerste instantie om zicht te krijgen op de manier van samenwerking en communicatie binnen de werksituatie. Centraal binnen coachen is de verbetering van communicatie structuren. Zowel bij personen intern (het individu) als binnen de eigen organisatie is het van wezenlijk belang zicht en grip te krijgen op de stijl van communiceren en de cultuur van de organisatie.

Binnen coachen werk je aan het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit.

Door de individuele werkbegeleiding worden blokkades die men in zich zelf of in het werk ervaart bekeken, besproken en bewerkt.

Door middel van feedback te krijgen en te geven ontstaat er een beeld over de ervaren werkomgeving en de eigen positie daarbinnen; bovenal wordt het vertoonde gedrag onderwerp van gesprek. Intenties van gedragingen en het feitelijk zichtbare en merkbare gedrag kunnen soms (te) ver uit een liggen.

Het samenspel tussen de 'mentor' en de gecoachte is intensief.

De coach fungeert als klankbord en sparringpartner.

Het individuele karakter van het coachen laat ruimte om alle niveaus aan bod te laten komen.