Human development

Het ontwikkelen van individuen en/of groepen op het gebied van sales, management, communicatie, persoonlijke impact en effectiviteit door middel van trainen, coachen en begeleiden.