Interim management

Het integraal benaderen van bestaande problematiek door tijdelijke overname van besluit- en beslissingsbevoegdheden met als doel te komen tot een meer slagvaardiger en daadkrachtiger situatie gericht op de toekomstige doelen van de organisatie waarbij confrontatie, praktische aanpak en humor niet afwezig zullen zijn.