Onze visie

One-Tribe biedt deskundigheid op het gebied van marketing en sales, personeelsvraagstukken voor bedrijfsleven en (semi-)overheid; met als doel een bijdrage te leveren aan organisatie-ontwikkeling en verandering.

 

One-Tribe werkt vanuit de opvatting dat medewerkers de belangrijkste en meest dynamische pijler van elke organisatie vormen.

 

Door een gedreven inzet en onze signaalfunctie, en zonodig enthousiaste voorbeeldfunctie te tonen, levert onze aanwezigheid een bijdrage aan de deskundigheid op bij de leden van de organisatie. Het bouwen van een brug tussen mens en organisatie is onze missie. We stimuleren medewerkers om hun competenties te ontwikkelen binnen het kader van de gestelde organisatie-doelen.

 

Wat betekent dat voor u?
Ondersteuning van cultuur-veranderingsprocessen van bijvoorbeeld een sterk intern gerichte organisatiecultuur gevoed door welhaast familie-achtige elementen naar een resultaat gerichte, extern geörienteerde organisatie met behoud van waardevolle aspecten van de heersende cultuur.

 

Kortom: behouden wat goed is, afstoten wat achterhaald is en vernieuwing daar waar nodig!

 

Door middel van de gevoerde integrale benadering van de problematiek in samenspraak en samenwerking met One-Tribe levert dit voor het management een situatie op die resulteert in "grip hebben op" de dynamiek van medewerkers in een veranderende omgeving.